Skip to main content
InZicht • Kinder- en opvoedcoaching • Walstraat 78 • 4571 BJ Axel • 06 44 270 293 • InZichtcoaching@outlook.com
  • kindercoach
  • kindercoach
  • coaching kinderen
  • coach kind begeleiding
  • opvoedcoach

InZicht

InZicht • praktijk voor kinder- en opvoedcoaching

Bij InZicht kunt u terecht wanneer u vragen heeft over de opvoeding van uw kind. Ook wanneer u deskundig advies wilt bij opvallend gedrag, of wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling, of het gedrag dat uw kind laat zien, dan kunt u aankloppen bij InZicht.

InZicht zet kennis en ervaring in om kinderen verder te helpen en ouders of begeleiders te adviseren wanneer zich knelpunten voordoen in de ontwikkeling van een kind.

Voorkomen van problemen

InZicht coacht niet alleen als de problematiek groot is. InZicht helpt, coacht en adviseert juist om te voorkómen dat een kind echt vastloopt in de schoolsituatie, of grote problemen veroorzaakt in de thuissituatie. Ouders en begeleiders hebben met regelmaat behoefte aan coaching, deskundig advies en praktische tips.

Laagdrempelig

Met de laagdrempelige aanpak bij InZicht worden kinderen en ouders ondersteund bij de knelpunten die ze ervaren bij opvoeding en ontwikkeling, om escalaties te voorkomen.

Indien blijkt dat er andere professionele hulp nodig is, worden kinderen en ouders doorverwezen.

Ouders of begeleiders kunnen zelf contact opnemen. Een verwijzing van een huisarts, wijkteam of CJG is niet nodig.

InZicht werkt ook voor onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, bijvoorbeeld wanneer een observatie in de groep wenselijk is. Ook wanneer leerkrachten, docenten en leidsters advies willen hebben over het gedrag of de ontwikkeling van een van hun leerlingen of peuters kunt u bij InZicht terecht.