Skip to main content
InZicht • Kinder- en opvoedcoaching • Walstraat 78 • 4571 BJ Axel • 06 44 270 293 • InZichtcoaching@outlook.com

Werkwijze

De werkwijze van InZicht: vanuit een oplossingsgerichte methode

Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden en oplossingen die het kind al in zich heeft. Door vragen te stellen en te luisteren naar verhalen die het kind vertelt over situaties, worden gedachten en handelingen geordend. Van daaruit wordt een werkplan opgesteld.

Een taal erbij

Naast het oplossingsgericht bezig zijn, wordt er ook gebruik gemaakt van de methode “Een taal erbij”. Bij het toepassen van deze methode worden situaties met poppetjes nagespeeld en duidelijk gemaakt. Het kind krijgt daardoor zicht op hoe een situatie ontstaat en hoe er op gereageerd kan worden, of juist niet.

Na telefonische afspraak met InZicht volgt:

  • Intakegesprek met ouder en kind
  • Aan de hand van de gegevens uit het intakegesprek wordt een plan opgesteld
  • Na elke sessie vindt er een evaluatie plaats over wat er op dat moment is besproken en worden afspraken gemaakt voor de komende periode
  • Bij de laatste sessie wordt gekeken of er nog een vervolgtraject nodig is

Indien gewenst kan na 2 maanden nog een korte telefonisch gesprek plaatsvinden over eventuele vragen of knelpunten.